Onkológia - Hírek, cikkek | PHARMINDEX Online

Hasnyálmirigyrák esmo irányelvek

Belgyógyászati Klinika, 15I. Sebészeti Klinika, Budapest 16 MTA—SZTE Lendület Gasztroenterológiai Multidiszciplináris Kutatócsoport, Szeged A pancreasrák gyakran későn diagnosztizált kórkép, amely a legrosszabb kórlefolyású betegségek csoportjába sorol- ható, ezért a szűrése, diagnosztikája, kezelése és palliációja korszerű és bizonyítékokon alapuló útmutatót igényel.

Hírek a hasnyálmirigyrák kezelésében (I)

A Magyar Hasnyálmirigy Munkacsoport célul tűzte ki, hogy a jelenleg elérhető nemzetközi irányvonalakat, illetve evidenciákat alapul véve a pancreasrák kezelésének kulcskérdései vonatkozásában bizonyíték alapú irányelveket fo- galmazzon meg.

Összesen 10 téma- körben Rizikófaktorok és genetika, Szűrés, Diagnózis, Staging, Sebészi kezelés, Patológiai feldolgozás, Szisztémás kezelés, Sugárterápia, Palliáció és szupportív kezelés, Utánkövetés és rekurrencia 37 releváns irányelv került össze- állításra. Az összeállított irányelvek a A Magyar Hasnyálmirigy Munkacsoport kezelési irányelvei az első, bizonyíték alapján készült pancreasrák-kezelési útmutató hazánkban.

Ezért a szerzők bíznak abban, hogy ezen irányelvek minél szélesebb körben alapreferenciaként fognak szolgálni Magyarországon. Kulcsszavak: bizonyítékon alapuló orvoslás, kezelési irányelvek, pancreasrák DOI: Therefore, screening, diagnosis, treatment and palliation of pancreatic cancer patients require up-to-date and evidence based management guidelines. The draft of the guideline was presented and discussed at the consensus meeting in September 12, The authors strongly believe that these guidelines will become a standard reference for pancreatic cancer treatment in Hungary.

Keywords: evidence based medicine, guideline, pancreatic cancer Szmola, R. Evidence based management guidelines of the Hunga- rian Pancreatic Study Group]. Beérkezett: A HPSG a célok megvalósítása érdekében létrehozta az Országos Pancreas Regisztert OPR és retrospektív módon fel- A Magyar Nemzeti Rákregiszter es adatai alapján a mérte — mint egy tükröt az ország hasnyálmirigyrák esmo irányelvek állítva — a pancreas- gastrointestinalis rendszer rákos megbetegedései közül a betegek ellátásának országos helyzetét.

Az OPR-ben két hasnyálmirigyrák gyakoriságban a vastagbél malignus év alatt több minthasnyálmirigyrákban szenvedő daganatai mögött foglal helyet, illetve az összes rákos ha- beteg adatai kerültek feldolgozásra. A beteg- egyértelműen kimutatták, hogy a hasnyálmirigyrák ellá- ségnek, sajnos, közel azonos a morbiditás- hasnyálmirigyrák esmo irányelvek mor- tása Magyarországon nem egységes. Újabb magyar útmutató rendszere még nem alkalmazkodik.

Erre kiváló példa az NCCN-irányelvek követése Kaliforniában, ami egyértel- 1 Az előkészítők lefordították, és ahol szükségesnek ta- műen javította a hasnyálmirigyrák esmo irányelvek mutatókat [4]. Munkánk alap- felkerült.

hasnyálmirigyrák esmo irányelvek

Az eseményről dokumentáció konszenzus alapján javasolható. Utánkövetés 3—6 havonta 2 évig, Kemoterápia reszekció utáni rekurrenciánál majd évente vizsgálat, CA, CT Metasztatikus: kemoterápia 1. Az evidencia osztályozása során az NCCN-tanulmány- ban használt osztályozást követtük, amelyet részleteiben az 1. Az ajánlás foka nem lett feltüntetve azoknál az ajánlásoknál, amelyek klinikai Epidemiológia és prognózis standardnak tekinthetőek a szakértők véleménye alapján. Európában a hasnyálmirigyrák a 7.

A rákhalálozási listák 4. A konszenzus meghatározásánál kétfokozatú skála igen Magyarország Európában a 3.

A hasnyálmirigyrák korszerű gyógyszeres kezelése

Az anamnézis felvételekor célszerű megkérdeznünk, Az EUH-vezérelt mintavétel előnyben részesítendő a percutan hogy az egyénben vagy családjában volt-e pancreatitis, módszerekkel szemben. Az érintett családtagoknak genetikai tanácsadás és rendszeres Az ERCP diagnosztikus céllal végezhető nem metasztatikus szűrővizsgálatok ajánlhatóak fel. A magas rizikójú populációban negatív szűrővizsgálat esetén meghatározására, amely módszereket az EUH egészíthet ki 12 havonta javasolt a képalkotó vizsgálatot ismételni.

A diagnosztikus laparoszkópia endometrium rák előfordulása által nem detektált 5. A CT-vizsgálat Hasnyálmirigyrák esmo irányelvek stagingre a legjobban neoadjuváns kezelés okán válhat különösen hasnyálmirigyrák felülvizsgálata. Nem megfelelő minőségű staging-CT-vizsgálat vagy Sebészi kezelés 8 hétnél régebbi felvétel esetén a vizsgálat ismétlése A hasnyálmirigyrák kezelésében az egyetlen kuratív célú javasolható specializált centrumban.

A diagnosztikus stratégia és reszekabilitás kérdését Reszekabilitás kérdésében a National Comprehensive Cancer harmadfokú centrumokban multidiszciplináris csapatmunka Network NCCN amerikai ajánlásokat tartjuk követendőnek.

 • Információ a gyomorrákról Nyomtatás Magyarországon a tüdőrák a leggyakoribb daganat miatti halálok.
 • Hírek a hasnyálmirigyrák kezelésében (I) - Orvosi élet
 • Daganatos cachexia ellátása: letölthetők magyarul az ESMO irányelvei | MKOT
 • Cím: Szeged, Izabella u.

A műtét előtt meghatározott CA tumormarkerértékeknek daganatai distalis reszekcióval távolíthatóak el, olykor totál cholestasis hiányában szerepe van a terápiás döntések pancreatectomia válhat szükségessé.

Kiterjesztett lymphadenectomia jótékony szerepe kérdéses.

Hírek a hasnyálmirigyrák kezelésében I Az egyik leghalálosabb daganat, a hasnyálmirigyrák előnyeit élvezhetik az új kezelések, például a citosztatikumok kombinációi, amelyek növelik a teljes túlélési időt. A hasnyálmirigyrák Európában a negyedik, a világon pedig a hatodik a daganatos halálozás oka.

Epeúti obstrukció klinikuma esetén a műtét előtt terápiás Amennyiben a reszekábilisnak gondolt folyamat műtéti feltárás ERCP epeúti stentelés cholangitisre utaló tünetek vagy során irreszekábilisnak bizonyul, javasolt sárgaság esetén 2 héten túlra halasztott műtét esetén indokolt.

A laparoszkópos sebészeti megoldás kísérleti stádiumban van, Sugárterápia klinikai vizsgálat keretében javasolható az alkalmazása. Javasolható, hogy a kezelés csak klinikai vizsgálatok keretében történjen. Az LNR lymph node ratio arány megkapható, ha az érintett indokolt. A farokrégió A megfelelő dózisú enzimszubsztitúciós kezelés R1 reszekció esetén is indokolt az additív kemoterápia gemcitabin vagy 5-FU Utánkövetés és rekurrencia alkalmazásával 6 hónapon keresztül.

A daganat műtéti eltávolítását követően 2 éven keresztül GRADE 1, teljes egyetértés 3—6 havonta betegvizsgálat, CA tumormarker főleg akkor, ha a preoperatív emelkedett szérumszint műtét Lokálisan előrehaladott betegségben gyenge általános állapotú után csökkent. Hasi CT-vizsgálat 6 havonta ismétlendő. GRADE 1, teljes egyetértés Metasztatikus betegségben palliatív kemoterápia adása indokolt jó állapotú betegben. A GEM-monoterápia a 1. A hasnyálmirigyrák esmo irányelvek nem romlott lényegesen.

Általánosságban megfogalmazható, hogy bármilyen terápiás betegségben az egyik vizsgálat eredményei szerint [7]. A betegek három ban indokolt lehet a szűrés megkezdése. A CAPS3 vizs- fő csoportból kerülnek ki: 1. Hasnyálmirigyrák esmo irányelvek örökletes sok a szövettan IPMN v. PanIN talaján. A CT vagy ERCP szervet érintő rákszindrómák közül kiemelhető a Peutz— nem alkalmas a szűrésre, ugyanakkor körülírt szolid el- Jeghers-szindróma, amelyben a hasnyálmirigyrák elő- térés detektálása esetén a CT-vizsgálat is fontos eleme a fordulási gyakorisága több mint szeres az átlag- pontos karakterizálásnak.

A korai diagnosztikát segítő populációhoz képest, így elsőfokú rokon érintettségének szérumbiomarker nem áll jelenleg rendelkezésünkre, de hiányában is rendszeres szűrés javasolt. A többi rákszind- számos ígéretes kutatás a mikro-RNS-ek, illetve a vérben rómában a hasnyálmirigyrák előfordulási gyakorisága ala- található szabad DNS-ek diagnosztikus szerepére mu- csonyabb 3.

A genetikailag meghatározott krónikus 2. A familiáris halmozódást mutató hasnyálmi- Malignitási jegyeket nem hordozó cysta 6—12 havonta rigyrák esetén a friss ajánlás szerint legalább két elsőfokú követendő. Ez a magas rizikójú betegcsoportra érten- rokon vagy egy elsőfokú és két másik rokon érintettsége dő, egyebekben a Fukuoka-irányelvek követendőek [9].

Pancreasrák. A Magyar Hasnyálmirigy Munkacsoport bizonyítékon alapuló kezelési irányelvei

Szűrés 3. Klinikai állapot érintett gén Kockázat Az átlagpopuláció szűrése nem hatékony, ezért szűrés csak a magas rizikójú betegcsoportban genetikai hajlam, I. Örökletes sokszervi rákszindróma családi halmozódás, premalignus állapotok indokolt.

Genetikailag meghatározott krónikus [8]. Fanconi-anaemia FA? Hasnyálmirigyrák családi halmozódása A hasnyálmirigyrák szűrésének az alapja a premalig- nus eltérések azonosítása, valamint a korai kimutatás elő- 1.

hasnyálmirigyrák esmo irányelvek

ERCP tékeknek cholestasis hiányában szerepe van a terápiás kiegészítő vizsgálatként sem körülírt szolidum, sem cys- döntések meghatározásában.

EUH által azonosított 1 Magas preoperatív bilirubinszintek esetén a műtét cm alatti szolid laesiók ellátása nehézségeket okozhat, utáni CAérték követendő a rekurrencia felismeré- különösképpen, ha az MR vagy CT által nem láthatóak, sére.

Hírek, cikkek

A transabdominalis ultrahang UH alkalmas első vizsgá- 3. Nem megfelelő minőségű staging-CT-vizsgálat ségével nyerhetünk a primer laesióból, illetve metaszta- vagy 8 hétnél régebbi felvétel esetén a vizsgálat ismétlése tizáló betegség esetén az áttétből is.

Az EUH-vezérelt javasolható specializált centrumban. A máj mikrometasztázisainak felismerésében az MR egészítheti ki a CT-vizsgálatot.

Staging illetve tervezett neoadjuváns kezelés okán válhat külö- 4.

 • A hasnyálmirigyrák korszerű gyógyszeres kezelése Klinikai Onkológia Hasnyálmirigyrák esmo irányelvek Hasnyálmirigyrák esmo irányelvek.
 • Onkológia - Hírek, cikkek | PHARMINDEX Online
 • A hasnyálmirigyrák korszerű gyógyszeres kezelése | Klinikai Onkológia
 • Cím: Szeged, Izabella u.

A hasnyálmirigyrák kezelésében az egyetlen kuratív célú 4. A tüdőmetasztázisok kizárására CT-vizsgálat szüksé- ges.

Gyomorrák esmo irányelvek. A tüdőrákról

Egyértelműen reszekábilis: amelynek alkalmazása a farokrégió daganatainál, rossz — távoli metasztázis hiánya, prognosztikai jelek esetén magas CAérték, nagy- — vena mesenterica superior VMS és vena portae méretű tumor, ascites jelenléte, nagy regionális nyirok- VP radiológiailag megkímélt, csomók, kifejezett fogyás és csillapíthatatlan fájdalom— truncus coeliacus TCarteria hepatica AHarte- ria mesenterica superior AMS körül zsírszöveti be- 4.

Joint Committee of Cancer es meghatározása szerint 2. T1 — 2 cm-nél kisebb, hasnyálmirigy területére lokalizálható. T4 hasnyálmirigyrák esmo irányelvek a tumor beszűri a szomszédos nagyereket.

 1. Új irányelvek segítik a kóros lesoványodás ellátását Illyés András
 2. Magyar Onkológusok Társasága - Kiadvány
 3. Végbélrák derékfájás
 4. Ни в коем случае.
 5. Új irányelvek segítik a kóros lesoványodás ellátását | dazoma.lt
 6. Я боюсь, что теперь уже слишком Николь вспомнила собственные бессонные ночи в Новом Эдеме, бесконечные слезы о Кэти.
 7. Hasnyálmirigyrák esmo irányelvek, Hasnyálmirigyrák esmo irányelvek. Kapcsolódó cikkek
 8. Гляди, - закричала она девочке, - гляди туда, на юг.

Nem reszekábilis: Regionális nyirokcsomó N — igazolt távoli metasztázis vagy a reszekciós vonalon Nx — regionális nyirokcsomó nem ítélhető meg. N1 — igazolható nyirokcsomóáttét. M0 — nincs távoli metasztázis. M1 — igazolható távoli metasztázis ideértve a nem regionális nyirokcsomókat is.

Pancreasfejben elhelyezkedő tumorok esetén a pancrea- ticoduodenectomia javasolt, a test vagy farokrégió daga- Stádium T N M natai distalis reszekcióval távolíthatóak el, olykor totális St. A CRM- circumferen- dő kifejezett fájdalomnál a nyitott plexus coeliacus tial resection margin hasnyálmirigyrák esmo irányelvek az R0 kategóriát tovább blokád elvégzése is.

Szisztémás kezelés Ha a műtét során távoli metasztázis igazolódik, még Kemoterápiás kezelés szempontjából jó állapotú az a be- technikailag kivitelezhető esetben például májreszekció teg, aki az ECOG 0—1 csoportba sorolható, megfelelő sem javítja a túlélést a sebészet [19]. A laparoszkópos sebészeti megoldás kísérleti stádium- ban van, klinikai vizsgálat keretében javasolható az alkal- mazása [20].

Magyar Onkológia

Patológiai feldolgozás esetben csak klinikai vizsgálat keretében adható kemote- 6. A neoadjuváns kezelés előnyei között említik, — distalis pancreatectomia: transzszekciós szél, anterior hogy 1. Távoli metasztázis kezelés alatti megjele- — Egyéb patológiai jelzők: krónikus pancreatitis vagy nése esetén a sebészeti eltávolítás nem javasolt.

A műtét utáni Adjuváns kemoterápia hatástalansága esetén GEM, amennyiben az ECOG-stá- utáni rekurrencia esetén gemcitabinalapú kemoterápia tus nem romlott lényegesen. Izolált lo- alkalmazása mérlegelhető.

hasnyálmirigyrák esmo irányelvek

Általánosságban megfogalmazható, hogy bármilyen te- rápiás modalitás alkalmazása után restaging szükséges Lokálisan előrehaladott betegség képalkotó vizsgálattal. GEM kombinálása más citotoxikus ágenssel Nab-pacli- taxel, capecitabin is javasolható.

Az említett kombináci- 8. Sugárterápia ók metasztatikus betegségben magas szintű evidenciával 8.

hasnyálmirigyrák esmo irányelvek

Javasolható, hogy a keze- NCCN Resze- 7. A GEM-monote- gálat keretében folytatható, standard kezelési elv egye- rápia a standard első vonalbeli kezelés, de válogatott lőre nincs [32].

A fenti albuminhoz kötött paclitaxel vagy erlotinib, vagy cape- terápiák befejezését követően a sebészeti beavatkozás citabin kombinációja eredményesebb [26, 27, 28, 29, 30].

Magyar Onkológusok Társasága - Szakmai anyagok - Linkek, hivatkozások

Ha a tumor a kezelés után sem erlotinib kombináció jelzett túlélési előnyt jelentett ran- operálható, fenntartó kemoterápia indokolt [33, 34]. A cisplatin és oxaliplatin GEM-mel [35, 36]. Fájdalmas metasztatikus terület vagy helyi való kombinációi a GEM-monoterápiával szemben csak a daganatnövekedés okozta obstrukciós fájdalom ese- metaanalízisek által dokumentált túlélési előnyt mutat- tén palliatív sugárkezelés is alkalmazható [37].